Władze Towarzystwa

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

dr hab. n. med. prof. SUM
Paweł Matusik

WICEPREZES ZARZĄDU

Dr hab. n. med.
Agnieszka Zachurzok

SKARBNIK, CZŁONEK ZARZĄDU

dr hab. n. med.
Małgorzata Wójcik, prof. UJ CM

SEKRETARZ, CZŁONEK ZARZĄDU

Dr hab. n. med.
Michał Brzeziński

CZŁONEK ZARZĄDU

dr hab. n. o zdr.
Anna Brzęk, prof. SUM

CZŁONEK ZARZĄDU

dr n. o zdr.
Kamila Czepczor-Bernat

CZŁONEK ZARZĄDU

dr n. o zdr.
Paulina Metelska

CZŁONEK ZARZĄDU

dr n. med.
Dominika Krakowczyk

Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCA

Dr n. o zdr.
Agnieszka Kozioł-Kozakowska

ZASTĘPCA

lek. med.
Ewa Szczudlik

CZŁONEK

lek. med.
Marcela Zembura