Otyłość monogenowa u dzieci i młodzieży z otyłością olbrzymią

wrz 9, 2022

Wiosną 2022 rozpoczęła się realizacja wieloośrodkowego projektu finansowanego z grantu Narodowego Centrum Nauki pt.„Częstość występowania otyłości monogenowej wśród polskich dzieci i młodzieży z otyłością olbrzymią – Polsko-Niemieckie badanie kliniczne i genetyczne”. Rekrutacja pacjentów prowadzona jest w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Uniwersytecie Jagiellońskim. Projekt ma na celu opracowanie bazy polskich dzieci i młodzieży z otyłością olbrzymią, ich scharakteryzowanie kliniczne, biochemiczne i hormonalne, jak również przeprowadzenie w tej grupie badań genetycznych celem oceny częstości występowania otyłości monogenowej.

  Otyłość wśród dzieci i młodzieży osiągnęła w ostatnich latach rozmiary epidemii. U większości z nich jest związana z niewłaściwą dietą i siedzącym trybem życia. Istnieje jednak grupa dzieci, w której otyłość jest uwarunkowana genetycznie. Są to najczęściej dzieci z nieposkromionym apetytem, z otyłością znacznego stopnia, rozpoczynającą się już w pierwszych latach życia. U części takich pacjentów można zidentyfikować mutacje w pojedynczych genach odpowiedzialne za chorobę. Daje to możliwość postawienia diagnozy, ale również wdrożenia odpowiedniego leczenia. W Polsce brak jest danych na temat częstości występowania otyłości genetycznej, spowodowanej mutacją w pojedynczym genie u dzieci i młodzieży z otyłością olbrzymią.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

  1. Dr hab. n med. Agnieszka Zachurzok (kierownik projektu) tel 502 223 497, agnieszkazachurzok@poczta.onet.pl – ZABRZE
  2. Dr hab. n med. Małgorzata Wójcik: tel. 609481782, wojcik@uj.edu.pl – KRAKÓW
  3. Dr n med. Artur Mazur: drmazur@poczta.onet.pl; armazur@ur.edu.pl; tel. 604527778
  4. Dr hab. n med. Elżbieta Petriczko: elzbietapetriczko@gmail.com, tel 602731533 – SZCZECIŃ