O towarzystwie

Szanowni Państwo,

Otyłość dzieci i młodzieży stała się w ostatnich latach jednym z największych wyzwań zdrowotnych dla współczesnego świata. Otyłość jest chorobą przewlekłą uwarunkowaną wieloczynnikowo, która zaburza funkcjonowanie dziecka we wszystkich płaszczyznach: zdrowotnej, emocjonalnej i społecznej. Szansę na poprawę sytuacji dają tylko skoordynowane, wielodyscyplinarne  działania nakierowane zarówno na diagnostykę, leczenie choroby i jej profilaktykę. Kluczowym w procesie strategii zapobiegania i terapii otyłości jest angażowanie wszystkich ośrodków decyzyjnych mogących mieć wpływ na zachowania prozdrowotne dzieci i młodzieży, czyli rodziców/opiekunów, pedagogów, pracowników szeroko pojętej służby zdrowia ale także urzędników na szczeblach samorządowych i centralnych.

Wierzę, że powstanie w marcu 2021 roku Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej (PTOD) jest właśnie elementem takich skoordynowanych i wielodyscyplinarnych działań. PTOD zostało założone przez grupę ekspertów i przyjaciół, którzy w ostatnich latach prowadzili szereg działań na rzecz profilaktyki i leczenia otyłości wieku rozwojowego. Członkowie Założyciele PTOD to grono interdyscyplinarne (lekarze pediatrzy, endokrynolodzy dziecięcy, chirurg dziecięcy, fizjoterapeuta, dietetycy, psycholog), co powoduje że nasze Towarzystwo nie jest hermetycznie ograniczone tylko do jednej grupy zawodowej ale jest otwarte na wszystkich specjalistów zainteresowanych wielorakimi aspektami otyłości dziecięcej. Cele Towarzystwa i sposoby ich realizacji zostały jasno określone w Statucie(link). Do najważniejszych należy rozwój merytoryczny i naukowy członków PTOD (stworzenie sytemu certyfikacji), tworzenie wytycznych dotyczących wszystkich aspektów diagnostyki i leczenia otyłości wieku rozwojowego, wspieranie wszystkich wartościowych inicjatyw związanych z profilaktyką i leczeniem tej choroby, a także współpraca z organami administracji samorządowej i centralnej w tym w zakresie tworzenia przepisów związanych z zapobieganiem otyłości dziecięcej i przeciwdziałaniem jej następstwom.

Zdaję sobie sprawę, że te wszystkie ambitne cele, które stoją przed Towarzystwem, nie zostaną zrealizowane bez Państwa udziału. Jeżeli, zatem czujecie się Państwo na siłach aby wziąć udział w tym przedsięwzięciu to zapraszam serdecznie do dołączenia do Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej.

Z poważaniem

Prezes Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej (PTOD)

Dr hab. n. med. Paweł Matusik prof. SUM

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

dr hab. n. med. prof. SUM
Paweł Matusik

WICEPREZES ZARZĄDU

Dr hab. n. med.
Agnieszka Zachurzok

SKARBNIK, CZŁONEK ZARZĄDU

dr hab. n. med.
Małgorzata Wójcik, prof. UJ CM

SEKRETARZ, CZŁONEK ZARZĄDU

Dr hab. n. med.
Michał Brzeziński

CZŁONEK ZARZĄDU

dr hab. n. o zdr.
Anna Brzęk, prof. SUM

CZŁONEK ZARZĄDU

dr n. o zdr.
Kamila Czepczor-Bernat

CZŁONEK ZARZĄDU

dr n. o zdr.
Paulina Metelska

CZŁONEK ZARZĄDU

dr n. med.
Dominika Krakowczyk

Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCA

Dr hab. n. med. i n. o zdr.
Agnieszka Kozioł-Kozakowska

ZASTĘPCA

lek. med.
Ewa Szczudlik

CZŁONEK

lek. med.
Marcela Zembura