Jak do nas dołączyć?

„Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, zainteresowana tematykę otyłości wieku rozwojowego legitymująca się następującym wykształceniem: lekarz (studia wyższe), dietetyk (studia wyższe min. licencjat), fizjoterapeuta (studia wyższe min licencjat), psycholog (studia wyższe) pielęgniarka (studia wyższe min. licencjat), położna (studia wyższe min. licencjat), inne osoby legitymujące się wykształceniem wyższym o udokumentowanym dorobku zawodowym w zakresie otyłości dziecięcej”.

Jeśli uważasz, że spełniasz powyższe wymagania, wypełnij załączoną poniżej deklarację i wyślij w formularzu rejestracyjnym.

PTOD deklaracja członkowska 2023

PTOD_Klauzula RODO

„Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje w drodze uchwały Zarządu Towarzystwa, po uznaniu spełnienia wymogów Statutu w zakresie członkostwa, podjętej zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata na członka, popartej pozytywną opinią jednego członka Towarzystwa”.

Jeśli chciałabyś/chciałbyś dołączyć do PTOD, ale nie wiesz jak uzyskać pozytywną opinię napisz do nas:    kontakt@ptod.pl

Opłatę członkowską w kwocie 100 PLN za rok 2023 należy wpłacać na numer konta:  84 1050 1214 1000 0090 8142 0284

Dane kontaktowe

32 7808711

kontakt@ptod.pl

    Podpisana deklaracja członkowska oraz klauzula RODO: