CZŁONEK ZARZĄDU

dr n. o zdr. Paulina Metelska

dr n. o zdr Paulina Metelska – członek założyciel Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej. Specjalista zdrowia publicznego, dietetyk. Koordynator programów zdrowotnych “6-10-14 dla Zdrowia” i “18+ dla Zdrowia” realizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor publikacji naukowych z zakresu zagadnień związanych z profilaktyką otyłości wśród dzieci i młodzieży. Autor praktycznych poradników z zakresu edukacji żywieniowej. Członek grup roboczych współpracujących z Ministerstwem Zdrowia,
Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz samorządami terytorialnymi. Członek Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.