CZŁONEK ZARZĄDU

dr n. o zdr. Kamila Czepczor-Bernat

dr n. o zdr Kamila Czepczor-Bernat –członek założyciel Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej. Psycholog, psychodietetyk. Adiunkt badawczo-dydaktyczny oraz konsultant psychologiczny Oddziału Klinicznego Pediatrii, Otyłości Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Kości Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Laureatka konkursu Preludium 13 (Narodowe Centrum Nauki). Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych oraz w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych. Autorka artykułów naukowych dotyczących psychologicznych aspektów otyłości, zaburzeń odżywiania, zachowań żywieniowych, obrazu ciała, zagadnień z zakresu e-mental health i powiązanych pojęć oraz monografii „Otyłość dziecięca z perspektywy dzieci i rodziców: aspekt behawioralny, emocjonalny, poznawczy” (2021). Członek rady redakcyjnej „Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity” i rady recenzenckiej „International Journal of Environmental Research and Public Health”.