PREZES ZARZĄDU

dr hab. n. med. Paweł Matusik, prof. SUM

dr hab. n. med. Paweł Matusik prof. SUM – członek założyciel Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej. Specjalista pediatra i endokrynolog. Kierownik Oddziału Klinicznego Pediatrii, Otyłości Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Kości Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla województwa śląskiego. Autor licznych publikacji poświęconych różnym aspektom otyłości wieku rozwojowego. Przewodniczący komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji krajowych i międzynarodowych o tematyce związanej z otyłością dziecięcą. Członek Zespołu
Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia miasta Katowice. Członek Rady Naukowej czasopisma Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism. Członek licznych towarzystw naukowych w tym m. in.: European Childhood Obesity Group, Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Polskie Towarzystwo Pediatryczne.