SEKRETARZ, CZŁONEK ZARZĄDU

Dr hab. n. med. Michał Brzeziński

Dr hab. n. med. Michał Brzeziński – członek założyciel Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej, specjalista pediatrii, w trakcie specjalizacji z gastroenterologii. Adiunkt w Katedrze i Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor publikacji naukowych i programów zdrowotnych z zakresu zdrowia publicznego, w tym otyłości dziecięcej. Jeden z twórców programu „6-10-14 dla Zdrowia”. Ekspert instytucji publicznych i prywatnych m.in. Banku Światowego, Światowej Organizacji Zdrowia, Fundacji Medicover, Fundacji „Szkoła Liderów”. Autor licznych samorządowych
programów polityki zdrowotnej oraz strategii zdrowotnych dla jednostek samorządu terytorialnego. Specjalista SCOPE.