WICEPREZES ZARZĄDU

Dr hab. n. med. Agnieszka Zachurzok

Dr hab. n. med. Agnieszka Zachurzok – członek założyciel Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej. Specjalista pediatrii, endokrynologii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Adiunkt w Klinice Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wieloletni wykładowca i nauczyciel akademicki. Ordynator Oddziału Endokrynologii Dziecięcej w Zabrzu. Od wielu lat zaangażowana w opiekę ambulatoryjną nad dziećmi i młodzieżą z otyłością i nadwagą.
Kierownik wieloośrodkowego projektu finansowanego z grantu Narodowego Centrum Nauki pt. „Częstość występowania otyłości monogenowej wśród polskich dzieci i młodzieży z otyłością olbrzymią – Polsko-Niemieckie badanie kliniczne i genetyczne”. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych oraz rozdziałach w monografiach dotyczących otyłości u dzieci i młodzieży. Członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej oraz
European Childhood Obesity Group (ECOG).