Żywienie dziecka wczoraj i dziś

wrz 16, 2022

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz Naukowego mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału
w „VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu Żywienie Dziecka Wczoraj i Dziś pt. Praktyka oparta na faktach”, która odbędzie się on-line w dniach 10-11 marca 23 r.

Pediatria jest dziedziną, która jak żadna inna wymaga zespołowego podejścia w opiece nad pacjentem, w zespole tym ważną rolę pełni lekarz i dietetyk. Nowe dowody naukowe narzucają konieczność zmiany w sposobie myślenia i postępowania w żywieniu dziecka w procesie terapeutycznym. Pragniemy po raz kolejny stworzyć płaszczyznę do debaty o roli diety w profilaktyce i leczeniu dzieci.

W Konferencji zaplanowano 3 sesje tematyczne, w których zostaną  omówione zalecenia w  postępowaniu dietetycznym wybranych chorób dzieci, nasi eksperci przedstawią Państwu ciekawe przypadki kliniczne. Celem stworzenia miejsca do wymiany doświadczeń, interaktywnego udziału oraz wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom, zaplanowaliśmy warsztaty tematyczne. W konferencji zaplanowano sesję Otyłości Dziecięcej pod patronatem POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTYŁOŚCI DZIECI.

Serdecznie zapraszamy wszystkich specjalistów zainteresowanych tematem żywienia dzieci, do rejestracji.

www.zywieniedziecka.eu

Z wyrazami szacunku,

Dr Agnieszka Kozioł – Kozakowska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji
Kierownik Pracowni Dietetyki Pediatrycznej
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum