Akademia Otyłości Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej (PTOD) 17.12.2022r.

gru 6, 2022

Zapraszamy na webinar darmowa rejestracja już niebawem na stronie PTOD

Akademia Otyłości Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej (PTOD) 17.12.2022r.

„Skoordynowana opieka nad dzieckiem z otyłością w świetle ostatnich zaleceń”

 PROGRAM

Sobota 17.12.2022

9.00 – 9.10 Wprowadzenie (prof. Paweł Matusik)

9.10 – 9.20 Rekomendacje wprowadzenie (prof. Artur Mazur)

Sesja I 9.10 – 10.40:  Dziecko z otyłością w swoim środowisku

9.10 – 9.30 Funkcjonowanie rodziny dziecka otyłego (dr Romana de Jonge)

9.30 – 9.50 Rola środowiska przedszkolnego i szkolnego w profilaktyce i opiece na dzieckiem z otyłością (dr Paulina Metelska)

9.50 – 10.10 Czy dziecko z otyłością może ćwiczyć na lekcjach w-fu (prof. Anna Brzęk)

10.10 – 10.40 Dyskusja okrągłego stołu (Moderator: A. Brzęk, Uczestnicy:  R. de Jonge, P. Metelska, A. Brzęk)

Sesja II 10.50 – 12.20: Dziecko z otyłością w gabinecie lekarza POZ

10.50 – 11.10 „Proste” pomiary – „trudna” interpretacja (dr hab. Agnieszka Zachurzok)

11.10 – 11.30 „Proste” rozpoznanie  – „trudna” rozmowa (dr Kamila Czepczor-Bernat)

11.30 – 11.50 „Proste” zalecenia – „trudna” realizacja (dr hab. Michał Brzeziński)

11.50 – 12.10 „Proste” badania – „trudna” decyzja (prof. Małgorzata Wójcik)

12.10 – 12.40 Dyskusja okrągłego stołu (Moderator: M. Wójcik, Uczestnicy: A. Zachurzok, K. Czepczor – Bernat, P. Matusik)

Przerwa techniczna: 30 minut

Sesja III 13.10 – 15.00 Dziecko z otyłością w opiece specjalistycznej  – diagnostyka i leczenie powikłań

13.10 – 13.30 MAFLD (prof. Paweł Matusik)

13.30 – 13.50 Obturacyjny bezdech podczas snu  (dr Maciej Tażbirek)

13.50 – 14.10 Nadciśnienie tętnicze (prof. Dorota Drożdż)

14.10 – 14.30 Narząd ruchu (dr hab. Ryszard Tomaszewski)

14.30 – 15.00 Dyskusja okrągłego stołu (Moderator: A. Zachurzok, Uczestnicy: P. Matusik. M. Tażbirek, D. Drożdż, R. Tomaszewski)

Sesja IV 15.10 – 17.40 Dziecko z otyłością w opiece specjalistycznej  – nowoczesne metody leczenia

15.10 – 15.30 „Mniej jedz”  – Odchudzanie czy leczenie dietetyczne? (dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska)

15.30 – 15.50 „Więcej się ruszaj” – Recepta na aktywność fizyczną (prof. Anna Brzęk)

15.50 – 16.10 „Staraj się bardziej” – Psychoterapia behawioralna (mgr Justyna Kłosowska)

16.10 – 16.40 „Lek na otyłość” – Rzecz o farmakoterapii… (dr hab. Agnieszka Zachurzok)

16.40 – 17.10 „Ostatnia deska ratunku” – Rola chirurgii bariatrycznej  (dr Dominika Krakowczyk)

17.10 – 17.40 Dyskusja okrągłego stołu (Moderator: P. Matusik, Uczestnicy: A. Kozioł-Kozakowska, A. Brzęk, J. Dylczyk, A. Brzęk, A. Zachurzok, D. Krakowczyk)

REJESTRACJA